Promenad den 8 november

  • Fikastund
  • SPF:are på promenad
  • Fikastund
  • SPF:are på promenad

Höstens sista SPF-promenad var vid Simmlarna.

Med kamera 
Sven Nord