Månadsmöte 16 oktober

Medlemsmöte 16 oktober.

Ljungbyband underhöll på SPF-möte.

SPF Bergas månadsmöte i oktober gästades av ett Ljungbyband, Heather Village band. Ett ganska fyndigt namn om man tittar på de engelska ordens betydelse, nämligen heather, som på engelska betyder ljung, och village, som betyder by, dvs Heather Village = Ljungby. Fyra av de fem medlemmarna i bandet, Roger Lydén, Magnus Rydh, Björn Lindström och Michael Axelsson bjöd på countrymusik. Den femte medlemmen, Conny Bergh, var tyvärr förhindrad att medverka. De fyra duktiga musikanterna bjöd på svängig musik och sång och att tre av de fyra var musiklärare var inte särskilt förvånande.

Efter den uppskattade musikunderhållningen bjöds de ca 115 deltagarna på kaffe med smörgås och kakor. Vår ordförande Thage Andersson informerade om att vi fått sex nya medlemmar den senaste månaden. Han påminde om den gemensamma middagen på Ryssby hotell den 25/10, promenaden längs Bergastigen den 7/11, företagsbesöket på Fjärrvärmeverket den 14/11, kalkonmiddagen på Ryssbygymnasiet den 21/11 och julbordet på Valdemars i Södra Ljunga den 7/12.

Erland Andersson informerade om att ett kommundialogmöte kommer att hållas den 21 november om Lagans framtida utveckling som serviceort. Frågor som SPF Seniorerna vill ta upp på mötet är att införa Närtrafik till Lagan. Nu kan man bara åka Närtrafik till Ljungby. Måste det vara så?
Nuvarande platser för särskilt boende efter inflyttningen på Haraberget i Ljungby täcker behovet till 2028. Sedan krävs nyproduktion för att ge plats åt det växande antalet 80+. Därför föreslås utbyggnad av Åbrinken med plats för särskilt boende och trygghetsboende på den närliggande tomten. Vårdcentralen skulle då få ett större patientunderlag. 

Månadsmötet avslutades med sedvanlig lotteridragning, varefter Thage tackade deltagarna och de serveringsansvariga.

Med penna Lena Ivarsson
Med kamera Iréne Andersson