Promenader 2023

Promenader

 Vårens Promenader

  7 Mars: Kronoskogen samling parkeringen 9.30.

  4 April: Skogskyrkogården med besök på Begravningsmuseet

   entre 30.00. Samling gamla Favör tomten. 9.30.

 25 April: Laganland samling nya rastplatsen kl 09.30.

   9 Maj: Besök på kollonilotterna Strömgatan. Ljungby. 9.30.

   Medtag ev. fika och stol.

 Höstens promenader.

8 aug   Gavle badplats   Värnamo kommun
              samåkning från stationen Lagan  kl 9.30

5 sept   Yllfabriken               
             samling ylle  kl. 9.30

3 okt    Finnstugan Bräkentorp
             samåkning stationen Lagan kl 9.30

7 nov   Bergastigen 
            samling stationen kl 9.30