Bordtennis 2019

Bordtennis:Uppehåll under sommaren.
Ansvarig är Thage Anderson tel. 0372-70183