Promenad i Lagan

Promenad den 22/2-21

Idag samlades vi vid stationen i Lagan. Vi var ca 25 stycken som tog vara på det fina vädret. Promenaden gick via Åby och förbi Fröstationen åter till järnvägstationen. Där avslutade vi med att dricka kaffe och njuta av det fina vädret.
Rundan blev ca 5 km.

Vid pennan
Eva Svensson