Bowling 2019

Uppehåll över sommaren. Nytt spel till hösten.
Ansvarig Bruno Edgarsson 0372-91020.