Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Petersson

Medlemsregisteransvarig, Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Personbilden är ej tillgänglig.

Iréne Andersson

Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Tonnvik

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Erland Andersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie, Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Thore Wessman

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Laila Wessman

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Rolf Ektoft

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Bertil Johannesson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Sune Rosell

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Uno Thyrman

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Johansson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Allan Johansson

Valberedning