Månadsmöte februari

Medlemsmöte 19 februari

  • Bruno Edgarsson, Lena Ivarsson och Thage Andersson
  • Bruno Edgarsson
  • Bruno Edgarsson, Lena Ivarsson och Thage Andersson
  • Bruno Edgarsson

Årsmöte med SPF Seniorerna Berga

Den 19 februari höll SPF Seniorerna Berga årsmöte i Missionskyrkan Lagan, i närvaro av drygt 120 medlemmar.

Mötet inleddes med att Bruno Edgarsson och Bodil Jönsson gemensamt höll parentation över de 6 medlemmar som gått bort under 2023. Bodil läste några vackra dikter och Bruno tände ljus över de bortgångna.

Bruno Edgarsson valdes till mötesordförande för årsmötet. Vår föreningsordförande Thage Andersson presenterade verksamhetsberättelsen. Under det gångna året har vi haft månadsmöten med olika typer av underhållning såväl blandade musikaliska inslag som föredrag. Vi har också haft en välbesökt midsommarfest och ett luciafirande med barn från Kullerbyttans förskola, där Lars-Ove Johansson också informerade om sitt skolprojekt i Kenya.

Under året har vi också haft veckoaktiviteter som bowling, boule, bordtennis och kortspel. Varje månad har haft promenader i olika delar av Berga samt gemensamma månadsluncher. I november åt vi kalkonmiddag på Ryssbygymnasiet och julbord serverades på KG Valdemars i Södra Ljunga. Vi har också varit på företagsbesök varje månad och då besökt bland annat Alvesta Biogasanläggning, Fjärrvärmeverket i Ljungby och Strandmöllen. Alla aktiviteter har varit mycket välbesökta och uppskattade.

Under sensommaren har vi också besökt Vallarna i Falkenberg med full buss, för att se revyn där och i januari gick två bussar till Falkenbergsrevyn. Resorna till och från Falkenberg har dessutom inkluderat goda luncher på resan dit och kvällsmat på återresan. Laila och Tore har dessutom ordnat en bussresa till Ängelholm.

Kassören Karl-Erik Ivarsson redogjorde därefter för föreningens ekonomiska situation, där resultat- och balansräkning presenterades. Han hyllade också vår föreningsordförande Thage för hans fantastiska engagemang och arbete. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, vilken också beviljades av årsmötet. Budgeten för 2024 presenterades.

Styrelsemedlemmen Aino Karlsson och suppleanten Errol Ekelund, lämnade sina uppdrag och avtackades med blommor. Till ny styrelsemedlem valdes Eva Petersson och till suppleant Lars-Ingvar Eriksson. Även Bruno Edgarsson och Bodil Jönsson tackades med blommor.

Efter årsmötet serverades kaffe och semla som intogs under glad samvaro. Efter kaffet hade vi också dragning av lotterierna.

Thage påminde om den kommande lunchen på Ljungbystopp och uppmanade mötesdeltagarna att förse sig med programmet för månadsmötena våren 2024. Informationsblad fanns även om kommande gemensamma promenader, luncher och företagsbesök på Hedins Lagan, Swedrive Lagan och Lyngåsa vindkraftspark samt de olika veckoaktiviteterna som boule, bowling, bordtennis och kortspel.

Thage avslutade därefter mötet.

Med penna Lena Ivarsson
Med kamera Iréne Andersson