Månadsmöte 2019-11-18

Peter Monslers resa från Mongoliet till Sverige på en fyrhjuling.

 • Peter Monsler
 • Peter Monsler med kompis
 • Karta på resvägen.
 • Erland Andersson och Peter Monsler
 • Carl Ejnar Svensson och Kristoffer Andreasson
 • Förslag till nybyggnad
 • Peter Monsler
 • Peter Monsler med kompis
 • Karta på resvägen.
 • Erland Andersson och Peter Monsler
 • Carl Ejnar Svensson och Kristoffer Andreasson
 • Förslag till nybyggnad

Från Mongoliet till Sverige på fyrhjuling
SPF Seniorerna Berga har haft sitt sista månadsmöte året. Närmare 130 medlemmar var där, varav några för första gången.
Dagens gäst var Peter Monsler, normalt fönsterputsare, men också en äventyrare som gillar att testa sina gränser. Denna gången tog han, tillsammans med en kompis, sig från Mongoliet ,Ryssland, Ukraina och Polen till Sverige på fyrhjulingar. Det som dom fruktade mest var hur man skulle ta sig igenom Gobiöknen och de vilda djuren som kunde ställa till förtret. Navigeringen var ett annat problem som löste sig automatiskt då mongolerna kastade sina urdruckna spritflaskor längs vägarna och därför blev en form av vägvisare. När man slog läger för natten var det viktigt hur man placerade tältet så att inte onyktra trafikanter körde in i "lägret". Peter berättade till sina fina bilder om många dråpliga episoder som alla slutade lyckligt. Bara EN punktering på hela vägen till Sverige får anses som godkänt.
Behovet av nya lägenheter är stort i Lagan. Därför var Carl Ejnar Svensson Lagan Fastigheter och Kristoffer Andreasson Lagan Bygg inbjudna för att berätta om byggplanerna för tomten vid Berga Kyrka. Ytan på de här lägenheterna är betydligt större än de nybyggda lägenheterna vid Domarydsvägen och passar i första hand 2-personers hushåll. Den allmänna uppfattningen var att behovet av mindre Trygghetslägenheter var angelägnast, tomten vid Åbrinken ansågs som lämplig lokalisering.
Efter fikastunden fick vi en presentation av vårprogrammet, som innehåller flera godbitar. Förutom månadsmöten kommer det bli modevisning i april, där vi bjuder in alla pensionärer i Berga ,travresa till Halmstad , och försommarresa i maj till ännu okänt mål.
Serveringslistan med 9 st olika arbetslag om 8 personer i varje har genomgått en föryngring.
Årets julbord äter vi på Lagadalens Restaurang den 12/12 kl. 18.00. Anmälan till Erland 070 6221654 senast 7/12.
Distriktet anordnar flera resor under kommande år: Holland i april, Åland i juni, och Höga Kusten i juli. Anmälan till Gunnar i Ryssby 070 5683807.
På nästa KPR-möte står på dagordningen Sjukhusutbyggnaden med behov av fler p-platser, Närtrafik, återbruket mm.
Vid 2 tillfällen har företagare , föreningar och samhällsmedborgare disuterat Lagans framtid, viket skall resultera i en skrivelse till kommunen med synpunkter och förslag om Vision Lagan 2035. T.ex. bygga Västerleden för att slippa onödig trafik på storgatan, vändplan på Industrigatan för att slippa tung trafik i centrum, bygga Trygghetsboende vid Åbrinken och att uppgradera de befintliga idrottsanläggningarna.
Eftersom det var det sista månadsmötet för året,tackade Erland på styrelsens vägnar för det gångna året, tackade dagens funktionärer och önskade alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Nästa månadsmöte är i Missionskyrkan 20 januari då ALEX och NANNA från Emmaboda står för underhållningen.