Årsmöte

2017.02.20

SPF Seniorerna Berga har haft årsmöte i Missionskyrkan Lagan inför 110 deltagare. Mötet inleddes med parentation för fem medlemmar som avlidit under gångna året. Efter en tyst minut tände Bruno Edgarsson ett ljus för var och en, och läste en dikt av Setterlind. Kören sjöng Där rosor aldrig dör och Jag skall gå genom tysta skyar.
Till mötesordförande valdes Bruno Edgarsson. Av verksamhets-berättelsen framgick att föreningen vid årets slut hade 189 medlemmar, varav 23 tillkommit under året. Medlemsmötena har varit mycket välbesökta med intressanta föreläsningar och duktiga underhållare. Den ekonomiska redovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Erland Andersson omvaldes till ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Ingalill Börjestedt och Uno Thyrman, nyval Irene Eliasson och Anders Andersson. Kvarstår gör Thage Andersson och Aino Karlsson. Som suppleanter nyvaldes Eva Svensson och Irene Andersson omval.
Aino Karlsson tidigare lotteriansvarig avtackades med blommor, liksom Bruno Edgarsson som mötesordförande.
Efter mötet bjöds det på kaffe och smörgåstårta.
Laila Wessman informerade om kommande studiebesök på Frökontoret Åby och kommunens växthus. Hemsidan diskuterades, liksom framtidsplanerna för trygghetsboende i Lagan.
Kunskapstävlingen "hjärnkoll" börjar den 13 mars i Växjö. Det är också hög tid att anmäla sig om man vill åka med på flerdagars-resorna till Gotland och Norge. Som avslutning var det lottdragning med välfyllt vinstbord. Erland Andersson tackade dagens funktionärer nästa möte är 20 mars då Alf B Svensson berättar om hur du får ett rikt pensionärsliv.