Kortspel 2019

Kortspel gör uppehåll under sommaren, kommer igång igen till hösten. Ansvarig är Barbro Öhman 0702-075518.