Månadsmöte 2018-09-17

SPF Seniorerna Berga har haft medlemsmöte i Missionskyrkan Lagan inför drygt 100 personer.
Dagens gäst var pensionerade polisen Dan Granvik från Malmö som berättade om sitt arbete att samla bevis till en fällande dom mot den välkände gryningspyromanen i Skåne. Pga oförrätter i barndomen känner han ett hat och vill straffa samhället. Att få honom dömd för alla bränder han har anklagats för att ha anlagt har visat sig svårt. Granviks berättelse berörde verkligen åhörarna, och man kunde ha hört knappnålen falla.
Innan vi satte oss till kaffeborden visade Thage Andersson hur man utför sittgympa. Med regelbunden träning kan man bygga upp muskulatur och balans som minskar risken för fallolyckor.
SPF: s Kronobergsdistrikt har haft kulturdag i Växjö konserthus. Där berättade Doktor Glader från Tyringe om sina 40 år som läkare och om att humorn är en positiv faktor till en god hälsa. Dessutom bjöd 3 talangfulla musikanter från Uppvidinge för ett fantastiskt framträdande som publiken gav stående ovationer.
För pensionärer som behöver hjälp med datorer och telefoner finns nu hjälp att få av två personer i vår förening. Styrelsen har beslutat om att föreningen betalar medlemsavgiften för medlemmar som fyllt 90 år. Byggnation av lägenheter vid gamla kommunhuset har påbörjats och kommer att ge pensionärer tryggt boende och skapa ”flyttkedja”.
Den 3 oktober görs studiebesök på nyuppförda bondgården i Össlöv, den 24 och 31 oktober besöker vi Sundströms. Resan till Falkenbergsrevyn 13 januari blev snabbt fullbokad, därför sätts ytterligare en buss in, anmälningar till Erland. Mötet avslutades med dragning på lotterierna.
Erland Andersson tackade dagens funktionärer och hälsade välkommen tillbaka den 15 oktober, Borgmästaren i Växjö, Bo Frank, spelar och berättar om Beatels.

  • Erland Andersson och Dan Granvik
  • Thage Andersson
  • Erland Andersson och Dan Granvik
  • Thage Andersson

Den pensionerade polisen Dan Granvik berättar om den svårfångade GRYNINGSPYROMANEN.
Thage Andersson informerade om lite enklare rörelser, som kan stärka lite stela muskler och leder.