Månadsmöte  2016.09.19

Månadsmöte med SPF Seniorerna Berga, 2016.09.19

SPF Seniorerna Berga har haft sitt septembermöte i Missionskyrkan Lagan. Drygt 110 medlemmar bänkade sig för att se Annette Selldèns unika bilder från Island. Annette söker motiv utanför turiststråken, och drar sig inte för att utnyttja flyg, dra på sig dykutrustning eller att krypa i underjordiska grottor för att få de bilder hon vill ha.

För att lära känna de nyare medlemmarna bättre och få synpunkter på föreningens verksamhet hade styrelsen inbjudit till möte på Slussen. Överlag var man nöjda ,men en del går att förbättra.

Studiebesök har gjorts på Räddningstjänst i Ljungby. Vi fick tips om hur vi bör agera om olyckan är framme och vilka hjälpmedel som är bra att ha hemma. Man kan också anlita Fixartjänst till låg penning t.ex. vid gardinbyte. Besöket avslutades med rundvandring bland all räddningsutrustning, beredskapen är god.

24 oktober kommer Mats Trondman till Grand och föreläser om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle. Föreläsningen är för rastvakter och pensionärsorg.

Laila Wessman meddelade att resan till Lisebergsteatern i november raskt blev fulltecknad, men att det fortfarande finns några platser kvart till Mohedarevyn. Bruno Edgarsson slog ett slag för Bowlingen på fredag eftermiddagar.

Sedvanlig lottdragning följde med många skänkta vinster. Nästa månadsmöte är den 17 oktober då Sune Rosell visar bilder från sin tid som brevbärare i Berga, och Bredbandet från Vislanda står för den musikaliska delen. Ordföranden tackade mötesdeltagarna , och dagens funktionärer för dagens arbete.