Bli medlem

Välkommen som medlem hos oss!

 

Som medlem i SPF Seniorerna  får du möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av din lokala förening i Arbrå  (se Aktiviteter/Cirklar om vad som är aktuellt och Arkiv om vad vi gjort tidigare) samt att ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners (se under Förmåner). Från augusti 2019 bekostar SPF-distriktet i Hälsingland medlemmars deltagande i studiecirklar i data/IT (läs mer under Distriktsförmåner). Som medlem i SPF Seniorerna stödjer du också arbetet för bättre villkor för de äldre i samhället.

Alla som har rätt till pension av något slag, samt den som är gift eller sambo med en medlem, kan bli medlem i SPF Seniorerna. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Medlemskapet i Arbrå kostar 280 kronor per år. Om du blir medlem under årets fjärde kvartal gäller medlemsavgiften även för påföljande år. Fyll i nedanstående formulär för att göra en intresseanmälan till SPF Seniorerna. Ditt medlemskap börjar gälla när du betalt medlemsavgiften.

Det finns bra försäkringar för våra medlemmar.

Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att teckna riktigt bra försäkringar i Skandia.
Prisbasbelopp år 2020 är 47 300 kr
Försäkringsansvarig Dan Hälsing tel. 076-107 17 25

Mötesförsäkring: Vid olycksfall då du deltar i SPF-möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som anordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening.Försäkringen gäller även vid oavlönad hjälp s.k. Väntjänst, förmedlad genom SPF-förening.

Livförsäkring: Inom 3 månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på 1 eller ett 0,5 prisbasbelopp.

Livförsäkring Grund till 85 år 0,5 pbb 82 konor/månad
Livförsäkring Tillägg 1 till 85 år 0,5 pbb 82 kronor/månad

Livförsäkringen startar med ett (1) års karenstid.

Olycksfallsförsäkring: Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men försäkringsbeloppet är relaterat till ålder.

Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 10 pbb 23 konor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 15 pbb 27 kronor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 20 pbb 31 kronor/månad

Premierna gäller från den 1 april 2020

Mycket viktigt att Du ser över Ditt försäkringsskydd
SPF:s försäkringar ger ett bra försäkringskydd till rimliga kostnader.

https://www.skandia.se/spfseniorerna

 

 

 

 


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 280kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer