Vårens månadsträffar och övriga aktiviteter


De flesta månadsträffar under året är första tisdagen i månaden kl 14. Ta med några vänner så vi blir fler i föreningen! Plats är, om inget annat anges, Scoutstugan vid Fornhemmet.

Avgift per träff är 100 kronor. Lotter/åror med tre chanser att vinna säljs
för 10 kronor!

Anmäl dig till Lena 076-14 83 517 senast fredagen före träffen.

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Varmt välkommen!

  • Vår ordförande håller i trådarna
  • Marjatta och Agnes värmer upp i Dans för nyfiken senior eller Dans för alla
  • Vår ordförande håller i trådarna
  • Marjatta och Agnes värmer upp i Dans för nyfiken senior eller Dans för alla

 

Program för våren

Månadsmöten:

5 mars Senvinterträff

"Frestelse" med sallad, kaffe och kaka, underhållning med Christer Stenberg med gitarr, sång m m

2 april Aprilträff

Pelle Fallström står för underhållningen. Ev kommer en föreläsare från kommunen. Det blir matig macka samt kaffe och kaka

7 maj VÅRYRA

Kulturalla underhåller. Vårsallad med kaffe och kaka.

Övriga aktiviteter:

17 april kl 10

Studiebesök hos Tapetserare Boanders AB i Arbrå, där vi också kan dricka kaffe på caféet

9 maj

Gökotta, mer info kommer

22 maj

Friluftsdag på Forsön med olika aktiviteter bl a gåbingo och korvgrillning.

24 maj
Besök på Hjälpmedelscentralen i Bollnäs. Lunch på stan. Vi samlas vid Forum för samåkning. Mer info kommer

Studiecirklar:

Läsecirkel

Varannan tisdag udda veckor mellan 12.30 och 14.45 på Storgatan 20

Flitiga fingrar

Fredagar mellan 10.30 och 12.30 på Storgatan 20

Dans för dig - dans hela livet

Start fredagen den 1 mars kl 13 - 14. Storgatan 20. Fem träffar. Anmälan till Marjatta 070-527 16 66

Boule

Alla kan spela och är välkomna! Vintertid spelar vi i Boulehallen mittemot Forsbrokyrkan. Sommartid på Talludden (tennisplanen). Vi spelar tisdagar och torsdagar kl 10 - 12. Ring Marjatta tel 070-527 16 66 om du vill börja spela

Har du frågår, har du förslag på aktiviteter eller vill du anmäla dig till något, kontakta Marjatta  070-527 16 66 eller Barbro 070-360 63 66