Vårens månadsträffar och övriga aktiviteter


De flesta månadsträffar under året är första tisdagen i månaden kl 14. Ta med några vänner så vi blir fler i föreningen! Plats är, om inget annat anges, Scoutstugan vid Fornhemmet.

Avgift per träff är 100 kronor. Lotter/åror med tre chanser att vinna säljs för 10 kronor!

Anmäl dig till Lena 076-14 83 517 senast fredagen före träffen.

Alla aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Varmt välkommen!

  • Vår ordförande håller i trådarna
  • Marjatta och Agnes värmer upp i Dans för nyfiken senior eller Dans för alla
  • Vår ordförande håller i trådarna
  • Marjatta och Agnes värmer upp i Dans för nyfiken senior eller Dans för alla

 

Program för våren

Månadsträffarna är avslutade för våren men vi har några aktiviteter kvar:

 

22 maj Friluftsdag

Onsdagen den 22 maj  blir det friluftsdag på Forsön. Bl a  gåbingo  och promenad med några stationer med olika aktiviteter. Vi samlas på andra sidan bron kl 11. Ta med eget fika.

24 maj Studiebesök
Besök på Hjälpmedelscentralen i Bollnäs. Vi samlas vid Forum  kl 9.30  för samåkning. Ni som har anmält intresse kommer att bli kontaktade. Andra som vill anmäla sig kan kontakta Barbro tel 070-360 63 36 senast 22 maj.

Varmt Välkomna! hälsar Styrelsen

Studiecirklar:

Läsecirkel

Varannan tisdag utda veckor mellan 12.30 och 14.45 på Storgatan 20

Flitiga fingrar

Fredagar mellan 10.30 och 12.30 på Storgatan 20

Dans för dig - dans hela livet - Cirkeln avslutat för våren

Start fredagen den 1 mars kl 13 - 14. Storgatan 20. Fem träffar. Anmälan till Marjatta 070-527 16 66

Boule

Alla kan spela och är välkomna! Vintertid spelar vi i Boulehallen mittemot Forsbrokyrkan. Sommartid på Talludden (tennisplanen). Vi spelar tisdagar och torsdagar kl 10 - 12. Ring Marjatta tel 070-527 16 66 om du vill börja spela

Har du frågår, har du förslag på aktiviteter eller vill du anmäla dig till något, kontakta Marjatta 070-527 16 66 eller Barbro 070-360 63 66