Minnesanteckningar från årsmötet

Minnesanteckning Årsmötet 7 februari 2017

Gunilla Lundkvist hälsade 45 deltagare varmt välkomna till årsmötet. Särskilt välkomnades de fyra eleverna från Folkhögskolan i Bollnäs, som var dagens
underhållare. Tyvärr kunde vi inte få skrivtolkarna idag.

Vi började med att äta en lätt lunch med soppa och smörgås.
Före parentationen fick vi lyssna på musik av eleverna. Parentation hölls
över tolv medlemmar som avlidit under 2016. De hedrades med tänt ljus och Gunilla läste upp namnen. En tyst minut följde och Gunilla läste "Det är vackrast när det skymmer" av Pär Lagerkvist. Våra underhållare spelade en stund till.

Olle Arvidsson, som var dagens ordförande ledde förhandlingarna. Vi fick en ny ordförande, Jan Blomgren, en ny ersättare i styrelsen Rinus Onkenhout, ny revisor Leif Jonsson och flera nya funktionärer.

Med varsin blomma avtackade vi Moje Engstedt, Rinus Onkenhout, Leif Jonsson, Martha Törnfelt, Gunnel Wanzelius och Barbro Englund, som alla avgick från olika uppdrag.

Vi fick åter njuta av sång och musik. Sånger i folkloristisk stil med trevliga texter,
som lockade till skratt. Därefter serverades kaffe och tårta.

Leif Jonsson tackade styrelsen och alla funktionärer. Särskilt tackades Gunilla Lundkvist för de två år som hon varit ordförande. Vi uppskattar det arbete som ni gör.

Dragning på årorna, med många vinster till en lång rad vinnare.

Vår nyvalde ordförande Jan Blomgren tackade för idag. Vi ses på träffen den 2 mars.

Vid pennan

Lillemor Berg