Historik

Litet om föreningens uppkomst och historia

Den 27 januari 1977 bildades i Arbrå avdelning 320 av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF). Till den första styrelsen valdes Hilding och Lilly Smenstorp, Pelle Jonsson, Erik och Agnes Solborg med Karl Stohr och Gottfrid Hedblom som styrelsesuppleanter. Till studieorganisatör valdes Lilly Smenstorp och till reseledare Anna Lindblom. Ersättare blev Agda Börjesson och Anna Östman.

Det första verksamhetsåret hölls nio styrelsemöten och tio månadsmöten. 47 medlemmar hälsades välkomna vid den nybildade föreningens första årsmöte. Vid föreningens 25 års-jubileum år 2002 hade medlemsantalet vuxit till 262 medlemmar. År 1986 ändrade SFRF namn till Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

Redan första året arrangerades tre fester där medlemmar från andra pensionärsföreningar var inbjudna. I övrigt utgjordes aktiviteterna av danskurser, promenader på Forsön, motionsdanser på Forum vintertid och på Fornhemslogen sommartid. Under senare år har verksamheten utökats med pimpeltävlingar, gökotta, friluftsdag på Fagernäs samt bowling och boule. Föreningen har också ansvarat för sång- och musikunderhållning på Ängslunda vid ett flertal tillfällen. Det senaste decenniet har årligen anordnats en resa till hemligt utflyktsmål. Under många år har man traditionsenligt ätit julbord i Vallsta samt deltagit i kyrkdagar i Bollnäs och Arbrå kyrka, där sång- och musikgruppen medverkat. På Forum har hållits musikcafé med mycket stor uppslutning. En aktiv sygrupp har brukat träffas en gång i veckan, en grupp knypplande damer har också varit verksam och läsecirklar anordnats.

Vid Arbrå SPF:s 25-årsjubileum år 2002 kunde dåvarande ordföranden Edit Eriksson se tillbaka på 25 mycket aktiva verksamhetsår. Vid jubileet uttalades en förhoppning att föreningen skulle fortsätta att utvecklas på samma positiva sätt också under kommande år!