Få koll på digitala begrepp

Länka in på UR och lär dig digitala begrepp från A till Ö.

Algoritm, brandvägg, cookie, HTML - visst hör vi begreppen men här får du dem snabbt förtydligade