Besök på Koldemo Lantbruk 21 sept 2022

Uppskattat studiebesök i en bransch som utvecklats mycket sedan vi var barn

 

Att sättet att driva ett lantbruk på förändrats mycket, fick de SPF-seniorer som deltog i studiebesöket vid Koldemo Lantbruk erfara. Storleken är en sak man slås av: Annelie och Mikael Svärd brukar 230 ha åker och äger cirka 100 mjölkkor och 160 ungdjur. Mjölkningen sker med två mjölkrobotar och korna bestämmer själva när de vill bli mjölkade – det brukar bli 3-4 gånger per dygn. Varje ko ger cirka 30 l mjölk under den tiden. Fem personer arbetar på gården, man har många traktorer och många andra redskap. Verksamheten innebär en omsättning på cirka 12 miljorner kronor.

De som idag är äldre minns kanske småjordbruk med 3-4 kor som mjölkades för hand eller med mjölkmaskin två gånger om dagen, möjligen en liten traktor men definitivt en arbetshäst.

Studiebesöket blev både lärorikt och mycket uppskattat.

Den uppmärksamme kan på den övre bilden skönja benet av en ko som kommit till roboten för att mjölkas.