Senvinterträff den 7 mars

Minnesanteckningar från Senvinterträffen den 7 mars kl. 13.00 2016 i Sockenstugan.
Ordföranden Janne Blomgren hälsade ett 40-tal välkomna till sockenstugan.
Två blivande medlemmar hälsades särskilt välkomna.

Vi började med allsång som leddes av Janne och vi sjöng: Gå upp, och pröva dina vingar, Dé é dans på Brännö brygga, Loppan och Flickor bak i bilen.

Så var det dags för lite rörelser. Vi körde en omgång med Ståbingo, där Britt Löfgren vann och fick en chokladkaka.

Nu smakade det bra med fika. Kaffe och semla serverades, några åt Hetvägg.

Marjatta informerade om Polisens Seniorråd med en heldag den 26/4. Vidare att vi börjar med Bingo den 15 mars i Boulehallen.

Ståbingo nummer två gick nu av stapeln. Här var det två, som var kvar till sist. Båda fick var sin chokladkaka.

Janne påminde om att nya medlemskort finns att klippa ut i nr 2 av Senioren.

Dragnig på årorna stod på tur. Många vinster, de flesta skänkta av medlemmar, gick
till ett stort gäng glada vinnare.

Vi avslutade med lite mer allsång: Sånt är livet, Trettiofyran och I natt jag drömde.

Janne tackade för idag och hoppades att vi ses den 4 april här i Sockenstugan.

Vid pennan
Lillemor