Surströmming 5 september

Minnesanteckning från Surströmmingsträffen den 5 september 2017 i Scoutstugan.
Janne hälsar ett drygt 40-tal deltagare välkomna till höstens första träff.
Det blir lite information, sen äter vi. Därefter serveras kaffe och kaka och under tiden blir det allsång.
Kristina lämnar information från distriktet: 18/8 ordförandeträff, 20/9 Inspirationsdag för studieansvariga, Utbildning för Trafikansvariga -  datum kommer senare, "Äldre lär äldre" ett projekt för att öka datoranvändning bland våra medlemmar. Röda korset har en HLR utbildning den 3/10 på Nytorp, kostnad 100 kr. Tack för mig! Tack Kristina för informationen.
Nu blir det mat. När all är mätta och nöjda kommer lite mer information.
Marjatta meddelar att Stavgången börjar den 13 september och Bingon i Boulehallen börjar i oktober. Datum meddelas senare.
Ann Hedblom informerar om Handarbetskaffé/grupp som börjar den 15 september kl. 10.30-12.30 i Hyresgästföreningens kvarterslokal.
Janne: "Kom och sjung med" i sånggruppen som också startar 15 september
kl. 13-15 i kvarterslokalen.
Leif Jonsson uppmanar att vi går in och läser om koll på läkemedel och fallolyckor på kollpalakemedel.se där det finns gratis utbildning om detta.
Så blev det allsång med Janne under tiden vi drack kaffe och åt kaka.
Efter att sången klingat ut blev det dragning på årorna. Som vanligt blev det många glada vinnare.
Janne säger tack för idag. Nästa träff är den 3 oktober med Seniorshopen i Sockenstugan.

Vid pennan
Lillemor