Månadsträff maj 2022

Vi blev guidade på Arbrå Fornhem

  • Lars-Åke Svärd guidade
  • Lars-Göran intill den gamla unika trissvävstolen
  • Lars-Åke Svärd guidade
  • Lars-Göran intill den gamla unika trissvävstolen

SPF Seniorerna  Arbrå guidades på Fornhemmet

Vid månadsträffen för SPF Seniorerna fick de närvarande tillfälle att bekanta sig med Fornhemmet i Arbrå – dess historia, dess inventarier och dess verksamhet.

Träffen inleddes med soft musik till kaffet av Emma Sigvardsdotter som framförde bl a Jag vet en dejlig rosa och Så skimrande var aldrig havet.  Ordföranden Marjatta informerade om att skogspromenaderna ska börja igen den 4 maj. Hon delade också ut information om övningar för att förhindra fallolyckor.

Därefter informerade Lars-Göran Larsson litet övergripande om Fornhemmet och dess byggnader, som alla utom en kommer från Arbrå. De flesta byggnaderna flyttades till tomten på 1920-talet, men har sitt ursprung i 1700-talet. Av samlingarna nämnde han redskap från bondekulturen, men även från ortens småindustrier, en gammal skolsal, föremål med koppling till Delsbostintan samt den fina textilsamlingen. Han berättade också att Hembygdsföreningen äger KvarEriks i Vallsta och Lifstorpet i Orbaden samt förfogar över ett arkiv med dokument och foton från Arbrå.

Gun Palmqvist berättade sedan om den stora och fina samlingen av textilier som finns på Arbrå Fornhem. Samlingen utgörs  bl a av sänglinne, dräkter, mattor, mode- och arbetskläder. Hon nämnde särskilt drällvävnad som Arbrå varit framträdande i och den gamla trissvävstolen som Gun med flera entusiaster installerat och även börjat väva i. Gun berättade att väverskorna i Arbrå uppnådde så fint resultat därför att man hade tillgång till fint lin och man var skicklig  i att spinna. De alster hon uppvisade var i blekt linne men silkesmjuka och broderade med små, små vackra stygn. Guns entusiasm smittade av sig och många kommer att vilja besöka textilsamlingen senare i sommar för att få veta mer. Gun nämnde också skrifter och böcker om textilier som Linnedräll – prydnad på bondens bord och Folkligt dräktskick i Arbrå.

De som ville fick sedan följa med ut i Fornhemmes byggnader och blev guidade av Lars-Göran och Lars-Åke Svärd. Bland dem som deltog blev intresset stort och många hade nog behövt mer tid för att hinna titta på och ställa frågor om alla ting. Det kommer att ges tillfälle att delta i fler visningar under sommaren, berättade guiderna.

Ja, sedan blev det kaffe igen, lotteridragning och mer information från Marjatta. Kommande aktiviteter är som hon tidigare nämnt skogspromenaderna som startar den 4 maj, men även ett studiebesök vid Norränge Kraftverk den 18 maj och så Gökottan som i år genomförs i samarbete med Västerbackens bygdegårdsförening. Det blir samling vid Skeppstan och så promenad till Fagernäs för information om den anläggningen och fika till gökens glada rop. Marjatta nämnde också att en inbjudan kommit till SPF från Hemslöjdsföreningen att delta i invigningen av deras upprustade lokaler. Invigningen blir den 12 juni.

Efter mycket information från Fornhemmet och Marjatta, mycket kaffedrickande och småprat skildes vi åt för denna gång.

Kristina Pennlöv