Lär dig Zoom

Nu är Zoom-utbildningarna avslutade för våren men här nedan kan du hitta litet handledningar som stöd. Hösten torde bjuda på fler möjligheter att delta i Zoom-kurser