Lär dig Zoom

Nu är Zoom-utbildningarna avslutade men här nedan kan du hitta litet handledningar som stöd.