Besök från anhörigstödet

Vid månadsmötet i oktober fick vi information av anhörigstödet i kommunen

  • Viktiga kontaktuppgifter

Vid sitt senaste månadsmöte den 3 oktober fick medlemmar i SPF Seniorerna Arbrå ta del av mycket viktig information från anhörigstödet i Bollnäs. Eva-Marie och Susanne berättade att det 2009 lagstadgades om att alla kommuner skulle erbjuda stöd till anhöriga och att alla tjänster erbjuds utan kostnad (förutom den lägenhet som finns att tillgå för den som tillfälligt behöver få några nätters ostörd sömn).

Anhörigstödet syftar till att underlätta för den som har någon närstående som av olika skäl, t ex sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk. behöver stöd i vardagen Den som söker stödet kan vara anonym och stödjarna har tystnadsplikt.

Anhörigstödet erbjuder flera tjänster. Avlösning innebär att den anhörige kan få möjlighet till egen tid. Man kan få upp till 30 timmar per månad och det är kostnadsfritt.

Dagverksamhet ger också möjlighet till avlösning för den anhörige samtidigt som den enskilde får en meningsfull dag tillsammans med andra i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11. I anhöriggrupper träffas anhöriga för att utbyta erfarenheter, bekymmer och glädjeämnen.

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt att avlösa den närstående finns återkommande korttidsvistelse på Ängslunda. För ansökan om detta kontaktar man kommunens biståndshandläggare tel 0278-250 00.

Anhörigkonsulent och demenssjuksköterska kan dessutom ge råd och stöd i enskilda samtal, göra hembesök och förmedla kontakter till sjukvård.

Bra verksamhet tyckte vi och så viktigt att allmänheten känner till att anhörigstödet finns!

Köket bjöd på både kålsoppa och äppelkaka och så blev det efter allt sittande ståbingo, litet höstfrågesport och så dragning av årorna. Marjatta informerade om att det blir studiebesök på Naturlära hästgymnasium i  Simeå den 16 oktober och att vi samlas vid Forum kl 12.30 för samåkning. Anmälan görs till Lars-Göran tel 070-537 78 651 senast den 13 oktober.

Så skildes vi åt efter två informativa och givande timmar med förhoppningen att ses i Simeå nästa gång.

Kristina Pennlöv, webbansvarig