Årsmötet - minnesanteckningar

Minnesanteckning från årsmötet den 11 februari 2020 i sockenstugan.

Vice ordföranden Marjatta Onkenhout hälsade ett 30-tal deltagare välkomna. Parentation hölls över sju medlemmar som avlidit under 2019. Marjatta öppnade årsmötet. Till att leda förhandlingar valdes Leif Jonsson. Ordet lämnades över till Leif. Årsmötet beslutade att välja Marjatta till ordförande för ett år, Barbro Englund, Lars-Göran Larsson och Eric Persson valdes till ledamöter i styrelsen för två år. Glädjande att vi fick en ordförande.

Efter årsmötet var vi redo för nästa punkt på programmet. Marjatta hälsade dagens underhållare Dick Persson välkommen. Under tiden som vi serverades smörgåstårta spelade och sjöng Dick. Han började Med Hälsingevalsen och fortsatte med ytterligare fem låtar av bland andra Bo Kasper, Fred Åkerström, Dan Andersson m.fl. Marjatta tog till orda: snart blir det kaffe, men först blir det dragning på årorna. Många vinster både till lyst, ätbart och en del praktiska saker kunde delas ut till en lång rad glada vinnare. Kaffe och kaka fick vi nu och Dick återkom med ett flertal sånger. Marjatta: Tack för att du förgyllt vår tillvaro här. Dick får rungande applåder. Nästa gång vi ses är den 3 mars här i sockenstugan. Då kan vi ekipera oss inför våren hos Seniorshopen som kommer på besök. Tack för satt ni varit här och att vi haft en trevlig eftermiddag

Vid pennan Lillemor