Studiebesök vid Norränge Kraftverk

Här fick SPF Seniorerna Arbrå se var kraften kommer från

  • Ambrosius och Anna heter turbinerna
  • Muraren fick några extra hundralappar för att mura in hälsingebocken i turbinhallen
  • Vy från kraftverket
  • Ambrosius och Anna heter turbinerna
  • Muraren fick några extra hundralappar för att mura in hälsingebocken i turbinhallen
  • Vy från kraftverket

 

Första spadtaget för byggandet av Norränge Kraftverk togs 1957 - spaden förevisades för dem som hörsammat inbjudan från SPF Seniorerna i Arbrå att göra ett studiebesök vid kraftverket, Vår guide Jan-Åke Modig berättade att 400 personer varit engagerade i bygget och att den första turbinen togs i drift 1963, den andra 1964, Flera av dem som flyttade in för att delta i byggande har blivit kvar på orten, berättade en av deltagarna.

För att skapa energi leds Ljusnans vatten via kraftverkets två turbiner ned i en tunnel som har sitt utlopp i Flästasjön. Fallhöjden är 21.5 meter och den normala årsproduktionen cirka 250 GWh – att jämföra med de 19 GWh som de tre vindkraftverken i Flästa producerar.

Idag är Norränge Kraftverk ett av de 150 kraftverk som Fortum äger i Sverige och Finland. Styrningen av Norrängeverket sker numera från Fortum i Stockholm.

För flera av deltagarna var detta första gången de besökte Norränge Kraftverk. Intresset var stort och frågorna och kommentarerna många. Efter att ha tackat Jan-Åke för den fina guidningen promenerade vi till boulehallen där vi intog vårt medhavda kaffe i solskenet. Boulen spelar SPF Seniorerna nu vid Tennisplan och man hälsar att fler är välkomna att spela.

Nästa träff blir i samband med gökottan som firas i samarbete med Västerbackens Bygdegårdsförening.  Då blir det samling vid Skeppstan, vandring till Fagernäs för information om den platsen och så förstås medhavt fika.

Kristina Pennlöv