Novembermöte

Vi välkomnades till Arbrå Hemslöjdsförenings nya, anpassade lokaler

  • Gun Hedlund och Ulla Ringgård informerade om Hemslöjdsförenings nya, anpassade lokal

Vid arbråseniorernas novembermöte informerade Gun Hedlund och Ulla Ringgård från Arbrå hemslöjdsförening om hur hemslöjdsföreningen gjorts tillgänglig för alla, även människor med behov av rullator, rullstol eller med nedsatt hörsel.

Gun berättade att hemslöjdsföreningen i Vallsta med 260 medlemmar är länets största (det finns totalt 5 föreningar i länet) och att Vallsta har länets enda hemslöjdsbutik! Verksamheten sköts till största delen ideellt men man har en deltidsanställd. Lokalen har fram till anpassningen nyligen varit litet svårtillgänglig och opraktisk så när Allmänna Arvsfonden öppnade upp för möjligheten att söka pengar till gagn för målgruppen 65+ tog man chansen och ansökte om medel för att göra lokalen mer tillgänglig. Medel beviljades och tillsammans med ytterligare bidrag från Bollnäs kommun, privatpersoner och lokala företag kunde man få en vävlokal som det är lättare att ta sig in i, ett kök och ett förråd på samma plan, en anpassad toalett, bättre belysning och en hörslinga. Allt stod klart i maj och i juni invigde landshövdingen den nyrustade lokalen.

Mycket intressant att få ta del av för oss i SPF Seniorerna och nu föreslog Ulla litet olika aktiviteter som vi skulle kunna delta i. Hon berättade att det finns två vävstolar med ”slaghjälp” för den som inte har förmågan och orken att slå ihop väven. Hon informerade om de öppna slöjdkvällarna varannan vecka, om föreläsningar med duktiga slöjdare och föreslog förmiddagsaktiviteter, t ex prova på i olika hantverk, som tälja, spinna, knyppla, näver eller annat.

Vi tackade för informationen och lovade återkomma med förslag till vilka aktiviteter som just vi i SPF Seniorerna kan skapa i de nya lokalerna.

Efter quiz om Arbrå, musikquiz, kaffe med matig smörgås och kaka samt det sedvanliga lotteriet med åror skildes vi åt. Nästa gång vi ses blir det den 6 december då det anordnas ”Nobelfest” på Träslottet!

Kristina Pennlöv