Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redogörelse för Arbrå SPF år 2016 Org.nr. 88 65 00-7374

Ing. balans från 2015

Kassa 3 368:-
Bank 61 035,79 64 403,79

Intäkter

Lotterier 7 908:-
Entré månadsmöten 11 640:-
Medlemsavg. 11 750:-
Bidrag SV 1 200:-
Övriga ersättningar 130:-
Deltagaravgift. Boule 42 760:-
Boule DM 4 186:- + 79 574

Utgifter

Inköp inför möten 25 673,84
Hyror månadsmöten 4 290:-
Hyror boulelokalen 45 000:-
Boule DM 961:-
Div. boule underhåll 1 741:-
Minnesfonden 1 840:-
Reklam 1 986,25
Kontorsmaterial 1 622:-
Annonser 2 850:-
Kostnadsersätt 2015 9 185:-
Kostnadsersätt 2016 1 500:
Reseersätt. 1 253:-
Post 2 139:
Bankkostnader 3 099:- - 103 140,09
----------------------------
Resultat - 23 566,09

Utg. Balans till 2017

Kassa 1 417:-
Bank 39 420,04 40 837,70

Arbrå den 14 januari 2017

Lars-Göran Larsson, kassör