Besök i bokcirkeln

Brudar i svart - nästa läsprojekt för SPFs damer

  • Marjatta är cirkelledare och visar nästa bok Brudar i svart

I SPF Seniorernas bokcirkel i Arbrå har man just läst och samtalat om boken Sörjen som blev av Anna Takanen. Boken handlar om hur det är att komma som krigsbarn från Finland till Sverige och hur det påverkar inte bara det egna livet utan även de kommande generationers.

 I cirkeln deltar nio kvinnor och de flesta har varit med ända sedan starten 2018. – Man läser ju mycket, men det är så trevligt att komma samman och prata om det man läst. En annan bra sak med cirkeln är att det blir att man läser böcker som man annars inte skulle hitta eller välja, säger deltagarna. Och så är det den sociala gemenskapen man får på köpet, förstås.

 Ja, hur hittar man då idéerna till vad man ska läsa och hur hittar man nio exemplar av samma bok – det verkar inte vara det lättaste. Marjatta Onkenhout, som är cirkelledare, förklarar att biblioteken har bokkassar med åtta exemplar av samma bok. Hon får en lista med alla titlar som finns i kassarna i länets bibliotek och ur denna kan hon tillsammans med deltagarna välja vad de vill läsa.

Cirkeln träffar var fjortonde dag och man läser en bok till varje träff! Näta bok man valt är Sirpa Kähkönens bok Brudar i svart. I boken ”står kvinnorna i centrum, deras vardag med stank av lut och lakanstvätt, försvunna hemtrakter och det nya liv som växer fram för dem som flyttar in till städerna”(citat från AdLibris).

Andra aktiviteter som pågår hos SPF Seniorerna Arbrå är handarbetscirkeln Flitiga fingrar och  det populära boulespelet medan cirkeln om mobiltelefoner avslutats. Om intresse finns kan fler telefon- och  bokcirklar startas – varför inte en bokcirkel med män? Utflykt till  amaryllisutställningen på Mobackes och Väveriet i Bollnäs blir det den 24 november.

Mycket inspirerad både att skriva om den läslust jag mött men också att själv läsa de böcker jag fått bekanta mig med, skyndar jag hemåt i snöblasket.

 

Kristina Pennlöv