Verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan för 2017


Månadsträffar

Första tisdagen i månaden kl. 13.00
Mars, april, maj, september, oktober, november och december

Övriga aktiviteter

  • Gökotta 25 maj
  • Övriga friluftsaktiviteter är inte fastställda
  • Boule tisdagar och torsdagar 10 - 12
  • Studiecirklar Höstsol
  • Sy- och handarbetsgrupp
  • Sånggrupp

Ytterligare studiecirklar kan tillkomma
Med reservation för ändringar

Styrelsen