Senvinterträff 6 mars

Minnesanteckningar från senvinterträffen den 6 mars 2018

Ordföranden Janne hälsade närmare 40 deltagare välkomna till senvinterträff isockenstugan. Ivar Hansson från Orbaden, som är dagens gäst, hälsades särskilt välkommen.

Ivar började med att berätta lite om sig själv. Arbrås förste fotograf Anders Olssonvar dagens ämne. Anders Olsson föddes i Roren 1840, flyttade till prästgården i Arbrå, sen till Änga och vidare till Östersund 1868 där han gifte sig och fick två barn.  Anders Olsson var Arbrå sockens förste fotograf. Han började sin bana som måleriarbetare för att så småningom bli fotograf. 1862 hade han en filmatelje i Vallsta på Torslund.

Ivar visade en mängd fotografier från 1800-talet tagna av Anders Olsson.

Han slutade med  ett: Tack för en obetalbar bildskatt! som Anders Olsson lämnat till oss.

Ivar fick en blombukett och applåder som tack för en intressant beskrivning av Anders Olsson.

Nu serverades kaffe och semla.

Dragning på årorna. Som vanligt fanns det mycket vinster och många vinnare kunde glada gå hem med sina vinster.

På entrébiljetten vann en deltagare ett presentkort på fri entré till en månadsträff.

Janne tackar för idag. Nästa träff är "Antikrundan" den 3 april med Kjell Höök.

Vid pennan

Lillemor