Besök av Carolina Klüft 19 april 2022

Suverän föreläsning av Carolina Klüft!

  • Ordföranden Marjatta kunde känna sig nöjd med dagen
  • Ordföranden Marjatta kunde känna sig nöjd med dagen

Carolina Klüft gästade SPF Seniorerna Arbrå

Hur når man målet? Carolina Klüft jämförde med en cykeltur - vad är det man behöver för att komma fram till det uppsatta målet? Vilka verktyg behöver man?

Drivkraften, lusten, glädjen är det första verktyget. Carolina är känd för uttrycket "det måste vara kul!" Hon betonade vikten av att lusten måste komma inifrån en själv och inte pådyvlas utifrån av någon annan. Det måste finnas en lust att att alltid göra sitt bästa till 100%. Viktigt är också lusten att lära nytt genom att våga satsa fullt ut - att våga ta risken att förlora.

Självkänsla är också viktigt - att våga satsa fullt ut men också att våga misslyckas, att hitta värdet i det man ä r och inte i vad man g ö  r. Hon gav exempel på hur hennes egen prestationsångest släppt sedan hon vågade släppa focus på tvånget att vinna och i stället våga vara och bara glädjas åt den stundande tävlingen. Detta skedde på Kingston Arena på Jamaica där hon lyftes
fram av publikens stöd.

För att "cykla" fram till målet behövs också en karta - den hittar man i ledarskapet  och i lagkamratskapet, menade Carolina. Respekten för olikheter måste finnas och ledaren ska ge tryggheten.

För att inte fastna i navelskådande och gräva ned sig i den egna framsteg eller misslyckanden behövs också perspektiv-att inse att världen och livet är mycket mer är den personliga sfären. Ett besök hos fadderbarnet i Kenya hade givit
Carolina den insikten, något som ytterligare förstärktes när hon vid hemkomsten möttes av nyheten att Anna Lind mördats.

Slutligen nämnde hon vikten av att kunna hantera motgångar, av återhämtning och av uthållighet om man ska kunna nå högt uppsatta mål.

Carolina gav många exempel på hur dessa sju verktyg hade hjälpt henne till hennes stora framgångar, Även denna dag använde hon sig av sin drivkraft, sin självkänsla, av att se perspektivet och att hantera motgångar när tekniken krånglade och hon gav en strålande föreläsning utan både Powerpoint och manus. Och förhoppningsvis lyftes hon även denna dag upp av publikens jubel!

Drygt 70 åhörare fick mycket att tänka på och att diskutera till kaffet och ordföranden Marjatta Onkenhout hade all anledning att känna sig mycket nöjd med d

Kristina Pennlöv