Studiebesök på Bruks

Rapport från vårt studiebesök på Bruks i Arbrå den 20 oktober

Uppskattat blev det studiebesök som SPF Seniorerna arrangerade på Bruks, eller Bruks Siwertell Group, som den koncern heter, som företaget numera ingår i. För arbråborna torde ändå Bruks vara det namn man känner till och använder.

En ganska stor grupp SPF-medlemmar, faktiskt fler kvinnor än män, vilket något förvånade oss fördomsfulla, hade infunnit sig för att höra VD Pär Eriksson berätta om företagets historia från 1959, när företaget bildades av bröderna Bror och Erik Eriksson från gården Bruks i Roren. Man började med att tillverka traktorvagnar och flishuggar. Pär berättade att företaget flyttade till Arbrå 1963 och att familjen sålde företaget 1989. Flera ägarbyten, försäljningar och köp har ägt rum och 2006 köptes företaget av JCE Group Aktiebolag. Pär sade vidare att medan man till för cirka 10 år sedan haft egen tillverkning av maskiner för skogindustrin, så arbetar man numera med s k outsourcing,  d v s  man köper in färdiga komponenter och det är bara själva monteringen av egna produkter som nu sker i Arbrå.  Idag tillverkas  flera olika transportörer, rotreducerare och mobila huggar. Viktigt är också leveransen av reservdelar och, berättade Urban Persson, där ligger Bruks i framkant med den fina, snabba service man kan erbjuda när något kvickt behöver åtgärdas. Pär skojade litet om att det inte sällan är fredagkvällar som man ringer in för att få hjälp men att med den lojala personal man har kan man ofta vara på plats redan nästa morgon för att ge service – även om det är en lördag.

 Efter några problematiska år har företagit gått bra de senaste 3 åren och 2021 väntas också bli ett mycket bra år. Bruks har idag 70 anställda och omsätter  250 miljoner kronor. Bruks maskiner och reservdelar levereras till mer än 40 länder

För de flesta av besökarna var det första gången de besökte Bruks och många uttryckte hur värdefullt det varit med den information man fått. Arrangören, SPF Seniorerna, var mycket nöjda med dagen och började omgående fundera på vilka fler aktiviteter som skulle kunna locka gamla och nya medlemmar. Återigen kunde vi denna dag glädjas åt att några nya ansikten syntes och därmed hoppas på en växande förening.

Kristina Pennlöv