Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

Styrelsen:
Styrelsen har bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Lars-Göran Larsson, sekreterare Lillemor Berg, övriga ledamöter Barbro Englund, Moje Engstedt samt Knut Jonsson.
Ersättare har varit Eric Persson och Karl-Åke Lundkvist.
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden.
Medlemsantal: Vid årsskiftet var vi 152 medlemmar.
12 medlemmar har avlidit och 10 har gått ur av olika skäl.
Årsmötet hölls den 9 februari 2016 i sockenstugan.
Månadsträffar: 7 månadsträffar har hållits.
Den 1 mars Senvinterträff i sockenstugan med 50 deltagare. Vi gästades av Seniorshopen som visade trendiga vår- och sommarkläder med hjälp av 6 mannekänger. Köplusten var stor. Vi serverades kaffe med semla och underhölls av Jan Blomgren. Till eget gitarrkomp sjöng han ett flertal kända sånger.
Den 5 april Aprilträff i sockenstugan. Bosse Johansson ledde oss i ett "musikkryss", som innehöll
många svåra frågor. Några av de 35 deltagarna, främst de äldsta, klarade dock alla frågor.
Den 3 maj Vårträff på Västerbackens bygdegård. 45 deltagare fick ta del av en hel del intressant information, som vi fick av Kerstin Alm och Monika Fäst från forskarföreningen Släkt och Bygd.
Sven Lindström och Christina Gladh från Arbrå Röda Kors gästade oss också och gav in gedigen
information om Röda Korsets verksamhet. Vi försåg oss och åt kycklingsallad med god aptit.
Den 1 september höll vi till i scoutstugan vid Arbrå Fornhem, där 40 personer serverades surströmming med tillbehör.
Den 4 oktober Höstträff i Sockenstugan där 40 deltagare serverades soppa. Peter Eriksson från auktionskammaren i Bollnäs gästade oss och höll en "Antikrunda". Han berättade och värderade många föremål, som deltagarna tagit med sig.
Den 1 november i Sockenstugan gästades vi av Anna-Lena Nordebo som hade temat "Ta fram det bästa hos mig". Hon berättade om stilregler klädsel mm. En av de 30 deltagarna fick prova på att få "make up" gjord av Anna-Lena. Fiskgratängen som vi serverades smakade utmärkt.
Den 6 december Adventsträff i Sockenstugan där 50 deltagare välkomnades med glögg och pepparkaka. Emma Sigvardsdotter besökte oss och bjöd på en rad Advents- och julsånger. Gröt och skinksmörgås serverades.
Aktivitetsgruppen har under året haft 10 möten för förberedelser och rekognosering.
Boule har haft 116 sammankomster under året. Spel har förekommit både inomhus och utomhus. Ca 18 personer har spelat per gång. Torsdagar gemensamt spel med PRO, tisdag e.m. har PRO egen speltid. Under sommaren har vi spelat gemensamt båda dagarna. En gång i veckan, vintertid, har ca 6 spelare gästat oss från Järvsö.
2 interna tävlingar har hållits under året. "Påsksmällen" den 24/3 med 30 deltagare.
Den andra tävlingen "Bocken brinner" hölls 15/12, även den med 30 deltagare.

Signering justerande sid 1 av 3

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I samarbete med Arbrå TK byggdes 8 boulebanor på en av tennisklubbens icke använda tennisplaner.
Arbetet startade 19/6 och avslutades 29/6. Resultatet blev över förväntan.
Den 7/9 stod SPF seniorerna i Arbrå som värd för årets DM i boule. 14 lag möttes i det fina vädret.
Alfta kammade hem segern och står som arrangörer för nästa års DM.
Det har varit ett mycket fint bouleår.
Aktivitetsgruppens övriga aktiviteter under året
Gökotta 5/5 på Talludden. 25 st ställde upp på denna aktivitet. Efter gåbingo promenaden bjöds
vi på pastasallad och kaffe.
Gåbingo i Dammparken 18/5, 25/5, 1/6 och 8/6 var ingen lyckad aktivitet. Vädret var kallt, blåsigt
och regnigt. Endast ett fåtal dök upp.
Fiske 17/8 hölls på Skeppsta-badet i Arbrå. I det blåsiga och kalla vädret kom 10 tappra "fiskare".
De fick värma sig med kaffe och smörgåsar.
Studiecirklar.
Sygrupp: Gruppen har haft uppehåll under hösten på grund av flera deltagares hälsoproblem.
Höstsol med hjärngympa och samvaro februari-maj
Hjärngympa: 20 deltagare träffades 14 gånger på torsdag em för frågesport på Höstsol. Frågesporten gick jättebra och avslutades i maj med en tävling mellan Arbrå, Järvsö och Bollnäs. Två tremannalag från respektive ort tävlade och Arbrå vann. Vårt lag blev bjudna på kryssning till Helsingfors, där vi tävlade mot SPF-lag från hela Sverige och slog Göteborg.
Samvaro: Tisdag och torsdag 13-16 träffades vi för trivsam samvaro 27 gånger. Vi pratade, skojade, skrattade och drack kaffe tillsammans på tisdagarna och med hjärngympagänget på torsdagarna.
Under hösten fortsatte vi på Höstsol, men bara en dag i veckan, onsdagar. Intresset för Hjärngympa och övriga studiecirklar, som erbjöds var svagt med dålig uppslutning. Det blev totalt 13 träffar med endast 9 deltagare.
Övrigt
Köksgruppen: Med Barbro Englund som inköpsansvarig har köksgruppen försett oss med god mat och gott fika under våra träffar. Ett mycket uppskattat arbete.
Resor: Den 2 juni gjordes en dagstur till bl a Pelargonmuséet och Stjärnsund. Resan genomfördes i samarbete med Arbrå Röda Kors och 44 personer deltog. Med flera uppskattade besök, pelargonkaka och en god lunch blev det en hellyckad utflykt.
Med Bollnäs buss som arrangör har flera medlemmar deltagit i längre och kortare resor och evenemang tillsammans med SPF Bollnäs.
Kommunala pensionärsrådet: Våra representanter i KPR har varit Barbro och Lillemor. Rådet har under året haft 5 sammankomster. Kontinuerligt informeras KPR av kommunens tjänstemän och förtroendevalda angående det ekonomiska läget i bl.a. socialnämnden. KPR genomför trygghetsvandringar i kommunens olika delar. Vi får kännedom om hur det planeras för pensionärerna i Bollnäs kommun vad gäller matdistribution, våra äldreboenden mm. Ny äldreomsorgsplan har fastställts. Sammanträdesplatserna alternerar mellan kommunens olika äldreboenden.

Signering justerande sid 2 av3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ängslunda Förtroenderåd. Moje Engstedt har ingått i förtroenderådet, som representanter för
SPF seniorerna Arbrå.
Konferenser/kurser:
• Vid distriktets årsstämma 17 mars i Söderhamn deltog Gunilla, Lars-Göran och       Lillemor.
• Kristina Pennlöv deltog i utbildning för Webbansvariga.
• Lillemor, Gunilla och Lars-Göran deltog i utbildning i nya medlemsregistret MiRiam.
• Gunilla var på ordförandekonferens i Järvsö.
Uppvaktningar:
• Gratulationskort har skickats till medlemmar som fyllt 80, 85, blommor till de som fyllt 90, 95
och däröver.
• Till avlidna medlemmars minne har gåvor skickats till olika fonder.
Ekonomi: Vår ekonomi är god. Lotteri på månadsträffarna, med vinster från bl a sy-gruppen och enskilda medlemmar, är ett bra tillskott.
Samarbete: Vi har ett gott samarbete med närliggande SPF-föreningar, Studieförbundet Vuxenskolan, Bollnäs Buss, Röda Korset samt ett antal välvilliga sponsorer.
Slutord:
Vi i styrelsen tackar för ett händelserikt år med många aktiviteter, som inte varit möjligt utan alla dessa ideella krafter, som ligger bakom. Vi vill också tacka alla medlemmar, som visat sin uppskattning för
det arbete som lagts ner.
Vi ser fram emot utmaningar som att öka medlemsantalet och fler krafter på lika poster.

STORT VARMT TACK!

Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande och önskar den nya styrelsen lycka till.

Arbrå 2017-01-18

Gunilla Lundkvist            Marjatta Onkenhout                  Lars-Göran Larsson

Barbro Englund              Moje Engstedt                           Knut Jonsson        

Lillemor Berg

 

sid 3 av 3