Marsmötet

Minnesanteckningar från Senvinterträffen den 5 mars 2019 i Sockenstugan.

Marjatta hälsade den lilla trogna skara som är här hjärtligt välkomna, ca 25 deltagare.

Vi började med kaffe eller mjölk och semla.

Spörs Ingvar Persson hälsades välkommen. Han presenterar sig själv lite senare.

Lars-Göran om en lista från Kristina Pennlöv: Ni som hare-post skriv på. Om du inte har själv kanske en granne eller anhörig en e-postadress som du kan använda. Hör efter!

Vidare informerar Lars-Göran om pension och bostadstillägg. Har du max 15000 kr netto i månaden kan du få bostadstillägg.

Nu lämnades ord och bild till Spörs Ingvar som presenterade sig. Han har filmat många gamla människor och har några hundra timmar film. Han visar nu en film om Hilding Lindblom från Vallsta.

Filmen gjordes 1988 och 16 dagar efter dog Hilding. Hilding var bl a flottare. Ett avsnitt om Flottning  fick vi se. Ett intressant inslag om Flottning och levnadsöden. I övrigt handlade filmen om Hildings liv i form av en lång intervju. Många av deltagarna kände igen en hel del av vad som det berättades om. Ingvar får ett STORT TACJK i form av en vas och applåder.

Nu serverades kaffe och kaka följt av en omgång Ståbingo. Dragning på årorna med som vanligt många vinster till glada vinnare.

Det var alltför idag

Marjatta tackade för idag. Vi ses på Antikrunda den 2 april här i Sockenstugan.

Vid pennan

Lillemor