Att handeda seniorer i digital teknik

Vill du handleda andra äldre i digital teknik? Delta i den spännande föreläsningen som du hittar här nedan och se om du blir intresserad. Du förbinder dig inte till att bli handledare för att du deltar. En fortbildning följer för den intresserade.