Bli medlem

Välkommen som medlem hos oss!

Som medlem i SPF Seniorerna  får du möjlighet att delta i aktiviteter anordnade av din lokala förening i Arbrå  (se Aktiviteter/Cirklar om vad som är aktuellt och Arkiv om vad vi gjort tidigare) samt att ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners (se under Förmåner). Från augusti 2019 bekostar SPF-distriktet i Hälsingland medlemmars deltagande i studiecirklar i data/IT (läs mer under Distriktsförmåner). Som medlem i SPF Seniorerna stödjer du också arbetet för bättre villkor för de äldre i samhället.

Alla som har rätt till pension av något slag, samt den som är gift eller sambo med en medlem, kan bli medlem i SPF Seniorerna. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.
Medlemskapet i Arbrå kostar 280 kronor per år. Om du blir medlem under årets fjärde kvartal gäller medlemsavgiften även för påföljande år. Fyll i nedanstående formulär för att göra en intresseanmälan till SPF Seniorerna. Ditt medlemskap börjar gälla när du betalt medlemsavgiften.

Det finns bra försäkringar för våra medlemmar.
Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att teckna riktigt bra försäkringar i Skandia.
Prisbasbelopp år 2024 är 57 300 kr
Försäkringsansvarig Dan Hälsing tel. 076-107 17 25

Mötesförsäkring: Vid olycksfall då du deltar i SPF-möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som anordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening. Försäkringen gäller även vid oavlönad hjälp s.k. Väntjänst, förmedlad genom SPF-förening.

Livförsäkring: Inom 3 månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på 1 eller ett 0,5 prisbasbelopp. Livförsäkringen startar med ett års karenstid.

Livsvarig eller åldersbestämd livförsäkring?

Nya medlemmar och medlemmar som inträtt efter april 2019 har en åldersbestämd livförsäkring. Medlemmar som tecknat försäkringen före april 2019 har en livslång försäkring. 

Premier 230401 - 240331

Livsvarig 0.5 pbb: 125 kr/månad

Livsvarig 1.0 pbb: 250 kr/månad

Slutålder 85 år 0.5 pbb: 89 kr/månad

Slutålder 85 år 1 pbb: 179 kr/månad

Olycksfallsförsäkring: Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men försäkringsbeloppet är relaterat till ålder.

Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 10 pbb 25 konor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 15 pbb 29 kronor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 20 pbb 33 kronor/måna

Mycket viktigt att Du ser över Ditt försäkringsskydd. Ovanstående gäller med reserveation för ändringar.
Ta kontakt med försäkringsansvarig eller Skandia för komplett information om vad som gäller.

Försäkringsansvarig: Dan Hälsing tel 076-107 17 25

https://www.skandia.se/spfseniorerna

Viktigt att tänka på!
Om en ny medlem bockar ut rutan "Tillåter tredjepartsprodukter" kommer inte medlemmens uppgifter att lämnas ut till Skandia och man kommer därmed inte att erbjudas gruppförsäkringen. 

 

 

 

 


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 280,00kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer