Dokument från årsmöte

Nu finns årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll från årsmöte på hemsida.

2024 - Årsmöteshandlingar

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2023 - Årsmöteshandlingar

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2022 - Årsmöteshandlingar

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2021 - Årsmöteshandlingar den 14/9

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2020 - Årsmöteshandlingar den 18/2

2019 - Årsmöteshandlingar den 20/2

2018 - Årsmöteshandlingar den 21/2

2017 - Årsmöteshandlingar den 15/2

2016

Tidigare år

Distriktsinformation