Vi påverkar

Syftet med föreningens verksamhet är tvådelat:

1. Att erbjuda medlemmarna ett brett och berikande utbud av aktiviteter att välja på för att vi på ett konkret sätt ska bidra till att öka livskvaliteten för de seniorer som vill leva ett aktivt liv - utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Den verksamheten redovisar vi i Verksamhetsgrupper
och på sidorna under "Aktiviteter".

2. Att påverka lokal-, regional- och rikspolitik samt samhället i övrigt i en riktning som gynnar seniorer.

Den verksamheten redovisar vi här:

Lokala Samverkansgrupper

Regional påverkan

Nationell påverkan