Kurser & Utbildning

Annonsering för lokala aktiviteter sker normalt via vår hemsida, kalender eller via facebook. Studiecirklar / Kurser i samabete med Vuxenskolan.

Utbildning via Distrikt och Förbund

Lokala kurser

Bokcirkel

Data & IT-utbildning

"IT" är en förkortning för "Informations Teknik" och som exempel på det kan  nämnas t.ex., Internet, E-post, Telefoni.

Släktforskning

  • Kurser & släktforskningsinformation

Distansutbildning, Studiecirklar & kurser

Allmän information 

  • Information om hur man startar studiecirkel, kontaktpersoner, etc.

Distansutbildning