Utbildning & kurser

Annonsering sker normalt via vår hemsida eller via facebook.
Studieansvarig i SPF Leksand är Leif Arnesson, som du når på 070-216 3553 eller arnessonleif45@gmail.com. Kontakta gärna Leif om du har önskemål eller tips om någon aktivitet.

Distansutbildning, Studiecirklar & kurser

Allmän information 

  • Information om hur man startar studiecirkel, kontaktpersoner, etc.

Distansutbildning

Lokala kurser

- Data & IT-utbildning

"IT" är en förkortning för "Informations Teknik" och som exempel på det kan  nämnas t.ex., Internet, E-post, Telefoni.

- Släktforskning

  • Kurser & släktforskningsinformation