Återblick på åren 1984-2014

SPF Leksands Veteranklubb 30 år, 2014

Återblick på åren 1984-2004 (Ljusk Sven)

1983 föddes tanken att starta en SPF-förening i Leksand. På dåvarande Café Comple´ träffades 18 Leksandspensionärer. De kom överens om att bilda en lokalförening av Sveriges folkpensionärers riksförbund (SFRF). En interimsstyrelse utsågs som inbjöd till ett möte på Kajen den 23 februari lgg4. Till detta infann sig 59 pensionärer och mötet beslöt att bilda föreningen under namnet Leksands Pensionärsförening, och att styrelsen skulle bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Till föreningens första ordförande valdes Edvin Nordlund, pensionerad tvättmästare .Den nyvalda styrelsen beslöt att det skulle hållas månadsmöten och utsåg en programkommitté. Vid första månadsmötet tillsattes en fest- och kaffekommitté och en resekommitté. Efter hand bildades andra arbetsgrupper: Lotterikommitté, friskvårdskommitté och man utsåg en studieledare.

Under några år på 80-talet hade man också en särskild kommitté for teater-och kulturresor. Trafikombud fick vi 1992. Vid årsmötet 1985 beslöt man att ändra föreningens namn till Leksands Veteranklubb, och året därpå ändrade också förbundet namn till Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

2015 ändrades förbundets namn till SPF Seniorerna och vårt namn till
SPF Seniorerna Leksand.

Föreningens ordförande under åren har varit följande:

1984 - 1987
1988 - 1989
1999 - 1991
1992 - 1997
1998 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2012
2013 - 2015
2016 - 2017
2018 -      

Edvin Nordlund
Bengt Pehrson
Albert Nyström
Olle Winge
Sven-Olof Grönlund
Bo Jacobsson
Lars Melin
Gunilla Hansson
Kerstin Sjöberg
Eva Jonsson/Kerstin Sjöberg
Eva Jonsson

Antalet medlemmar steg under första året raskt från 59 i februari till 163 vid årets slut. 10 år senare var medlemsantalet 320 och 1999, vid 15-årsjubiléet, 397. Året före hade klubben fått ett tillskott på 22 medlemmar från den samma år nedlagda föreningen i Insjön. I dag har föreningen ca 450 medlemmar. Kurvan över medlemsökningen har alltså planat ut. Detta får ses mot bak-grunden av att dagens 65-75-åringar är födda vid tiden for makarna Myrdals "Kris i befolkningsfrågan" med anledning av de då låga födelsetalen. Om några år kommer 40-talisterna! (Ljusk-Svens anm. 2004)

Rekryteringen av nya medlemmar har huvudsakligen skett genom "mun-mot-mun"metoden. Någon värvningskampanj har föreningen inte dragit igång - ännu! (2004). Då föreningen bildades fick den av riksförbundet ett startbidrag på 500 kronor och lika mycket från Kommunens fritidsnämnd. Årsavgiften fastställdes till 30kr. och har sedan successivt stigit. 10 år senare var den uppe i 100kr, 1999 125 kr, 2004 150kr .. (idag 225:-) Tilläggas bör kanske att inga arvoden utgår till styrelse- och kommittéledamöter och att den ekonomiska ställningen skulle vara mycket dyster om vi inte haft så duktiga medarbetare i program-och lotterikommitté.

Månadsmötena hölls i en lokal på Kajen som kommunen upplät. Med växande antal deltagare blev det for trångt, och hösten 1992 flyttade vi till Gästishallen. (Nu har vi 2014-01-22 flyttat igen, till Sveasalen )

Styrelsen, som i regel sammanträder veckan före månadsmöten har fört en mer ambulerande tillvaro: Kajen, Kulturhuset, Sparbanken, Tre Kullor, Konditori Siljan, Lilla Sveasalen, Lottornas lokal. Sedan hösten 1994 har Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med, upplåtit lokal.