Månadens fråga?

Månadsträffar

Trevligt att Du besöker våra månadsmöten. Vi i styrelsen önskar att fler medlemmar skulle komma till våra möten och därför försöker vi bli bättre genom att just Du berättar vad som är bra men också vad som är mindre bra. ................................................................................................................

  1. Kommer Du/Ni till månadsmötet för programmets skull Ja Nej
  2. För att träffa andra SPFare Ja Nej
  3. Skriv ner några ord som bidrar till att förbättra oss. Det kan vara förslag på program till månadsmöten eller andra aktiviteter! Så här tycker Jag/vi:
  4. Önskar Du/Ni mer information vad gäller Hörsel, KPR eller från våra Friskvårdsaktiviteter ?

Om Du/Ni kommer på andra saker så skriv: ................................................................................................................

Kopiera texten och skicka svar till föreningen, leksand@spfdalarna.se

Skriv som rubrik: Månadens fråga - ** rubrik ** (För att det ska vara lättare att administrera)

Hjärtligt TACK!