Föreningsinformation

Klicka på huvudrubriker för att se mer. Om det finns en pil efter texten i menyn till vänster, så finns det underrubriker.

Styrelsemöten

  • Sammanfattning av styrelsemöten.
  • Information om tid och plats.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferenser & möten

  • Rapporter och minnesanteckningar från konferenser, kurser, mässor, mm.

Övriga dokument

  • Övriga dokument från föreningen, klicka här.
  • Enkät 2019-03: Vi i styrelsen önskade genom en enkät kunna få in synpunkter och önskemål för att kunna förbättra vår förenings verksamhet, månadsträffar, mm. Resultat av enkät, klicka här
  • Enkät 2021-01: Underlag för att kunna förbättra vår förenings verksamhet.
    Resultat av enkät, klicka här.