Om föreningen

Föreningens värdegrund (antagen på kongressen 2017):

  • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
    intresseorganisation för pensionärer.
  • Vi värnar varje persons lika värde och rätt.
  • Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.
  • Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens, som finns bland seniorer.
  • För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och val

Kontakta oss

Hitta till oss

  • Möteslokal

Om föreningen

  •  Information om föreningen och vad som följer med medlemskap.

Ordförande har ordet

Organisation

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Publiceringspolicy

Stadgar

Återblick på åren 1984-2014