Om föreningen

Föreningens värdegrund (antagen på kongressen 2017):

 • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
  intresseorganisation för pensionärer.
 • Vi värnar varje persons lika värde och rätt.
 • Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.
 • Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens, som finns bland seniorer.
 • För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och val

Bli medlem

 • Förmåner, hantering av personuppgifter, mm.

Kontakta oss

Hitta till oss

 • Möteslokal

Medlemsförmåner

 • Som medlem har du ett flertal förmåner. Bl.a. försäkringar, el, telefon, mm.

Om föreningen

 •  Information om föreningen och vad som följer med medlemskap.

Ordförande har ordet

Organisation

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Publiceringspolicy

Stadgar

Återblick på åren 1984-2014