Om föreningen

Föreningens värdegrund (antagen på kongressen 2017):

  • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens, som finns bland seniorer. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.

Hitta till oss

  • Möteslokal

Kontakta oss

Föreningsinformation

  •  Information om föreningen och vad som följer med medlemskap.

Ordförande har ordet

  • Information om föreningens verksamhet

Organisation

  • Beskrivning av föreningens organisation

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

  • Ny dataskyddslag som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. Läs här vad den innebär för föreningen och för dig.

Publiceringspolicy

  • Föreningens policy vad gäller publicering av bilder, mm.

Stadgar

  • Föreningens gällande stadgar.

Återblick på åren 1984-2014

  • Ett dokument om vad som har hänt i föreningen de senaste 30 åren.