Data

För att få mer information kan du klicka på blå text.

Allmänt

Information av mer generell natur.

Backup

Information om hur man gör backup (säkerhetskopiering) på datorer och mobiltelefoner.

E-post

Skaffa e-post, undvika skräppost, mm.

Internet

Information om bl.a. hur man gör SPF´s hemsida till startsida, söker information, säkerhet, mm.

IT-Café

En verksamhet som startats våren 2015 för att hjälpa "seniorer" att komma igång med att använda datorer, smarta telefoner och surfplattor. En forsättning planeras våren 2021.

Datorer (Windows)

Hur man kommer igång, hur man hanterar en dator, gratisprogram, felsökning, mm.

Surfplattor

Hur man kommer igång, program, mm

Program

  • Utbildning, guider och tips för program.

Utbildning