Episerver - lathundar

Inledning

 • Lathundarna för Episerver är gjorda i samband med Daladistriktets utbildning hösten 2016 och våren 2017 som ett komplement till SPF´s HANDBOK FÖR WEBBPUBLICERING, då vi upplevde att handboken inte räckte till för att lösa uppgiften.
 • Lathunden var från början gjord som en "steg-för-steg" beskrivning för hur man skapar en hemsida i Episerver. I maj/juni 2017 modifierades lathunden för att vara mer användarvänlig (menyer klickbara så att man kan hoppa direkt till önskat avsnitt).
 • Efter 2018-02, då delansvaret för distriktets hemsida/utbildning för min räkning upphörde, har dokumenten uppdaterats i begränsad omfattning.

Allmänt

 1. Policy för SPF Seniorernas hemsida
 2. Rekommenderad webbläsare
 3. Exempel på hur man använder lathunden
  • Läsa dokumentet
   • Förstora text och bilder i dokumentet
   • Använda Google Chrome
   • Använda Mozilla Firefox
   • Använda Microsoft Edge
   • Använda Adobe Acrobat Reader

Inloggning

Inloggning till Episerver och Event-modul i MiRiaM

Navigering

 1. Navigering – 1. Globala menyn
 2. Navigering – 2. Verktygsfältet
 3. Navigering – 3. Navigeringsfönster
 4. Navigering – 4. Innehållsområdet
 5. Navigering – 5. Resursfönstret
 6. Skapa enkel adress till föreningens startsida

Skapa menyer

 1. Allmänt
 2. Använda kalkylark för att skapa menyer
 3. Huvudmeny
  • Skapa huvudrubriker
  • Flytta huvudrubriker
  • Flytta huvudrubrik - Bli medlem
  • Flytta till huvudrubrik – Kalender
  • Ta bort rubriker
  • Ändra rubriker
 4. Undermenyer
  1. Skapa undermenyer

Skapa innehåll

  Artikelsidor

 1. Artikelsidor
 2. Arbeta med texten
 3. Skapa länkar
  • Interna
  • Externa
  • Korslänk
  • Till dokument
  • Till e-post
 4. Skapa bildblock
 5. Skapa videoblock i artikelsidans brödtext
 6. Skapa videoblock på denna sida som hämtas från annan Episerver sida
 7. Lägga in egna Videofilmer via YouTube på hemsidan
 8. Se, Lägga in egna Videofilmer via YouTube på hemsidan
 9. Ändra uppdateringsdatum för en sida

  Kontaktpersonsida
  Skapa Kontaktpersonsida för verksamhetsansvariga

  Listsida

 1. Skapa länk på listsida
 2. För att redigera,
 3. Lägga till bild
 4. Lägga till nytt listblock

  Dold sida
  Skapa en dold sida som tex kan användas för styrelseprotokoll

  Direktlänkar från meny –> extern adress
  Skapa klickar länk direkt från menyrubrik till extern adress

  Direktlänkar från meny –> .pdf
  Skapa klickar länk direkt från menyrubrik till .pdf

  Nyhetsartikel (Senaste Nytt)
  Skapa nyhetsartikel till startsidan

  Huvudnyhet

  Bildgalleri

  Bilder
  Information om bildstorlek, verktyg, mm.

Formulär

 Kan användas för t.ex. enkäter, tipsfrågor och reseanmälan.

 1. Skapa ett Google-konto
 2. Skapa formulär

ImageVault

 1. Visa instruktionsfilm
 2. Lägga in bilder i ImageVault
 3. Information om bildstorlek, verktyg, mm.

Kalender

 1. Skapa Aktiviteter
 2. "Event" i aktivitetshanterare (MiRiaM)
 3. Googlekalender

Tips och verktyg

 1. Tips
 2. Verktyg

Referenser

 1. Daladistriktet - utbildning
 2. SPF - Handbok för webbpublicering
 3. Skriva för webben – Internetstiftelsen i Sverige