Länkar

Detta är en samling länkar som är specialanpassade för SPF Seniorerna - Leksand. Saknar du en länk? Skicka gärna ett mejl och tipsa!

Krisinformation

  • Innehåller information från kommunen och länkar till viktiga myndigheter, tips, råd och checklistor om bl.a krislådor, skyddsrum, el- och bränslepriser, mm.

Surftips

  • Innehåller länkar till bl.a Bank på internet, Data, Ekonomi, Friskvård, Media, Myndigheter, Sjukvård, mm.

Viktiga Telefonnummer och webbplatser

  • Länkar och telefonnummer till bl.a Larm, Sjukvårdsupplysning, Sjukhus, Vårdcentral, Polis, Fixar-Malte.

Facebook - SPF Leksand

  • SPF Leksands egen Facebooksida

Facebook - SPF SENIORERNA

  • Förbundets Facebook sida

Medlemstidningen Senioren

Webbutik

  • SPF Seniorernas webbutik som innehåller bl.a rapporter, trycksaker, kläder, mm.