Länkar

Detta är en samling länkar som är specialanpassade för SPF Seniorerna - Leksand. Saknar du en länk? Skicka gärna ett mejl och tipsa!

Viktiga telefonnummer och hemsidor

  • Länkar till bl.a. SOS Alarm, 1177, Vårdinrättningar, Polis, Kommun, MSB, mfl.

Surftips

  • Innehåller länkar till bl.a Bank på internet, Data, Ekonomi, Friskvård, Media, Myndigheter, Sjukvård, mm.

Facebook - SPF Leksand

  • SPF Leksands egen Facebooksida

Facebook - SPF SENIORERNA

  • Förbundets Facebook sida

Medlemstidningen Senioren

Webbutik

  • SPF Seniorernas webbutik som innehåller bl.a rapporter, trycksaker, kläder, mm.