Årsmöteshandlingar

2024 - Årsmöteshandlingar

 • Föredragningslista årsmöte - 2024
 • Kommentarer till föredragningslistan vid årsmöte 2024
 • Verksamhetsberättelse - 2023
  • - Bilagor: Aktiviteter under året
 • Balansrapport - 2023
 • Resultatrapport - 2023 + Budget (förslag 2024)
 • Revisionsberättelsen - 2023
 • Verksamhetsplan - 2024
 • Valberedningens förslag - 2024
 • Årsmötesprotokoll  - 2024

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2023 - Årsmöteshandlingar

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2022 - Årsmöteshandlingar

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2021 - Årsmöteshandlingar den 14/9

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, se stadgar

2020 - Årsmöteshandlingar den 18/2

2019 - Årsmöteshandlingar den 20/2

2018 - Årsmöteshandlingar den 21/2

2017 - Årsmöteshandlingar den 15/2

2016

Tidigare år

Distriktsinformation