Gruppmail - skicka e-post

För att kunna skicka gruppmail via medlemsregistret krävs att man har behörigheten "Läsbehörighet". Om man ska skicka gruppmail med bilaga, (kräver att man skapar en epost-mall), så behöver man även ha behörighet "Medlemsregisteransvarig".

Skapa e-post utan bilaga

  1. Enklast att skriva mailet i förväg i en ordbehandlare eller i sin vanliga mail för att sedan kopiera och klistra in det i medlemsregister (MiRiaM).
  2. Öppna manual M72a Skicka e-post utan bilaga, se här.
  3. Logga in i medlemsregister via "Mina sidor", klicka här.
  4. Klicka på "Öppna medlemsregistret".
  5. Följ manual M72a Skicka e-post utan bilaga

Om man skickar grupputskick från egen e-post bör man tänka på att använda hemlig kopia av integritetsskäl. Skickar man via MiRiaM så sköts det automatiskt.

Nya medlemmar som registreras under sista kvartalet och som läggs under vyn P07 i Miriam får ingen mejlinformation när ni gör utskick via MiRiaM. Det räknas ju inte som medlemmar förrän de har betalat. Får skickas separat.

Beskrivning av hur man gör för att skapa gruppmail i  MiRiaM, se Manual M72-M73.

  • M72a e-post utan bilaga.
  • M72b e-post med bilaga.
    (Mallen med bilaga görs först enligt M73 Skapa e-postmallar)

Exempel på gruppmail, se här