Föreningen

Klicka på huvudrubriker för att se mer. Om det finns en pil efter texten i menyn till vänster, så finns det underrubriker.

Föreningen

 • Föreningsinformation

  • Information från bl.a. föreningens styrelsemöten, konferenser, mm.
 • Verksamhetsgrupper

  •  Friskvård, Hörsel, Information,Klubbvärd, Läkemedel, Program, Syn.
 • Samrådsgrupper

  • BRÅ, KPR, RPR, Patientråd, Trafik.
 • Årsmöteshandlingar

  • Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Balansrapport,  
   Resultatrapport + Budget (förslag), Revisionsberättelse, 
   Verksamhetsplan, protokoll, mm.